Yhtiön myyntikuntoisuuskartoitus

Yhtiön myyntikuntoisuuskartoitus

 • Yhtiön nykytilan analysointi
  • Tuotteet ja palvelut, omistusrakenne ja vastuuhenkilöt, kaupparekisteritiedot, olennaisten sopimusten tunnistaminen sekä yritystoiminnan tavoitteet
 • Tilinpäätös analysointi
  • Tuloslaskelmien ja taseiden analysointi 3 vuodelta
  • Kertaluonteisten tuotto- ja kuluerien tunnistaminen, omistajan palkkojen markkinaehtoisuuden arviointi ja oikaistun tuloksen määritteleminen
 • Alustava arvonmääritys
  • Alustava arvonmääritys substanssi- ja tuottoarvoon perustuen
 • Toteutusvaihtoehtojen arviointi
  • Kartoitamme omistajien tavoitteiden pohjalta eri vaihtoehtoja yritysjärjestelyn toteuttamiseksi
  • Arvioimme ja teemme suosituksia ennen yritysjärjestelyä tehtävistä toimenpiteistä
 • Alustavien verovaikutusten arviointi
  • Arvioimme suunnitellun yritysjärjestelyn alustavia verovaikutuksia omistajien, yrityksen ja mahdollisen ostajan näkökulmasta
 • Raportointi
  • Käymme asiakkaan kanssa keskustelun sekä laadimme tiiviin powerpoint-muotoisen raportin, joka sisältää työmme keskeiset tulokset.
 • Palvelun hinta on 1.200 € + alv.

Lisätietoja palvelustamme saa asiantuntijoiltamme

KHT Juho Himanen, p. 050 5940362

KHT Jenni Kovanen, 040 759 6285

KHT Aleksi Puhakka, 050 408 6143

HT Päivi Väisänen, 050 590 7295